Archiwa miesięczne: Wrzesień 2018

Dogmaty Prawa Ludowego

Na blogu „SŁOWIANIE I SŁOWIANOWIERSTWO”, Lechosław Siewierski opublikował ciekawy artykuł pt. „Dogmaty Prawa Ludowego”:

https://slowianowierstwo.wordpress.com/2018/09/29/dogmaty-prawa-ludowego/

Artykuł jest przepisany i przetłumaczony ze strony: https://www.folkright.com/

Ponieważ i my zgadzamy się z tezami zawartymi w artykule, również go publikujemy, mając nadzieję na szeroką dyskusję nad tą problematyką.

***

Niedawno spotkałem się z ruchem który wychodzi na przeciw śmieciowej poprawności politycznej i antyglobalizacji. Jest nim ruch: FOLK RIGHT, powstały w bieżącym roku, 2018. ale nie bardzo widzę aby aktywnie działał (tj. strona nie jest rozwijana, co nie znaczy że ruch nie działa prężnie). Twórcy ruchu stworzyli pewnego rodzaju dogmaty, zasady którymi Folk Right się kieruje. A ja pozwoliłem sobie je przetłumaczyć.

Dlatego chciałbym poruszyć debatę, czy zgadzacie się z tymi zapisami? Czy warto ten ruch wdrożyć także w naszym kraju, bo ów prawa są bardzo uniwersalne, dla wszystkich społeczeństw Europy.

1) Prawo Ludowe (Folk Right) wierzy, że WSZYSCY ludzie na całym świecie mają prawo ochrony i zachowania swoich unikalnych, różnorodnych tożsamości etnicznych. Tak więc, domagamy się uznania tego prawa dla rodzimych mieszkańców Europy.

​1) The Folk Right believes that ALL people in the wide world have a right to protect and preserve their own unique diverse ethnic identities. Thus, we assert this right for the peoples indigenous to Europe.

2) Nie popieramy nienawiści żadnej grupy etnicznej. W rzeczywistości twierdzimy, że rasizm jest nieodłączną częścią wielokulturowości. Jesteśmy etnacjonalistami, którzy szanują etno-nacjonalistów wszystkich grup etnicznych w swoich dyrektywach, aby zachować spójność etniczną w swoich własnych narodach. Cieszymy się, że możemy współpracować z innymi grupami rasowymi dążącymi do homogeniczności etnicznej w swoich własnych narodach przeciwko siłom globalistycznym dążącym do zniszczenia różnorodności światowej.

2) We do not endorse hate of any ethnic group. In fact, we assert that racism is part and parcel of multiculturalism. We are ethno-nationalists who respect ethno-nationalists of all ethnic groups in their directive to preserve ethnic-cohesion within their own nations. We are happy to work with other racial groups seeking ethnic homogeneity in their own nations against globalist forces seeking to destroy world diversity.

3) Naszą podstawową dyrektywą jest przywrócenie Etnosu. Etnos to spójna etnokultura, która jest tkaniną utkaną z wielu tradycyjnych elementów, takich jak: rasa, język, mit, zwyczaje, tradycja i światopogląd.

3) Our primary directive is the restoration of the Ethnos. The Ethnos is a cohesive ethno-culture which is a tapestry woven of many traditional elements such as: race, language, mythos, customs, tradition, and worldview.

4) To jest, nasze oczy są mocno osadzone na naszym Ludzie, przede wszystkim. Nie będziemy pracować za marchewki zawieszone na kiju przez naszych opiekunów – bo nie jesteśmy osłami. Nasza wizja jest jasna, a nasz cel jest prawdziwy.

4) As such, our eyes are placed firmly on our Folk, first and foremost. We will not be distracted by carrots dangled by our handlers – for we are not donkeys. Our vision is clear, and our aim is true.

Czytaj dalej: https://slowianowierstwo.wordpress.com/2018/09/29/dogmaty-prawa-ludowego/

***

Do punktu 7 pragniemy dodać, że mamy nadzieję, iż pod sformułowaniem „(…) i tradycyjnego światopoglądu rodzimego Europy (…)” – (and traditional worldview indigenous to Europe) nie kryje się światopogląd chrześcijański, który błędnie jest uważany za tradycyjny dla Europy.

Cóż znaczy ok. 2000 lat chrześcijaństwa w Europie wobec wielu tysięcy lat wiar rodzimych (tzw. pogańskich)?

Dragomira i Agnimir

NTV: Droga do Szczęścia Poprzez Łono Kobiety – Aisu – Szamanka Syberyjska

W NTV ukazała się bardzo ciekawa rozmowa z syberyjską szamanką Aisu. Tematem rozmowy jest droga do szczęścia poprzez łono kobiety.

W naszym zaczadzonym pustynną zarazą społeczeństwie jest to temat tabu.

Tak, tak drodzy panowie, chcecie się czuć macho, a nawet nie wiecie skąd pochodzi wasza energia życiowa. Łono kobiety jest źródłem tej energii i właśnie od niej, swojej partnerki  otrzymujecie tę energię podczas stosunku. Facet, który nie ma stałej partnerki lub nie ma pożycia seksualnego, starzeje się w zastraszającym tempie. Dziadzieje w oczach.

Szanujcie, więc panowie swoje panie, bo dzięki nim żyjecie. A z mądrą kobietą lepiej zgubić, niż z głupią znaleźć.

We wszystkich wiarach i religiach przewija się temat łona kobiety, jako świętość, lecz jest to najczęściej temat ukryty pod różnymi symbolami. Dla starych wiar, łono kobiety było czymś zupełnie normalnym, a tym bardziej związane z nim różne procesy biologiczne i energetyczne. Religie, jako głównie patriarchalne, wstydząc się lub co gorsze bojąc się łona kobiety, zamiatają temat pod dywan, a kobiety traktują, jak źródło wszelkiego zła, pomiot szatana.

Widać wyraźnie, jak szamanka normalnie traktuje temat rozmowy. To cecha starej wiary, a szamanka syberyjska, jest jej przedstawicielką.

Zaczadzonych pustynną zarazą, tajemnic łona kobiety naucza „wysoki specjalista” tematu w sutannie, z ambony. „Temu akurat nie wolno, aczkolwiek nosi na wszelki przypadek”, a pedofilia szerzy się wśród tych „specjalistów” w zastraszającym tempie, zamiatana pod dywan. Łatwiej jest opluwać kobiety i prawnie sterować ich łonami.

Chrześcijaństwo poszukuje „świętego graala”, legendarnego kielicha, z którego miał pić Chrystus podczas ostatniej wieczerzy. Kielich ten ma ponoć dawać życie wieczne.

Czy jest tak trudnym, aby zauważyć, że tym świętym graalem jest łono kobiety, które daje życie nie tylko przyszłym pokoleniom, ale i obecnym mężczyznom.

Posłuchajcie, co mówi syberyjska szamanka Aisu:

https://www.youtube.com/watch?v=RLgowDO0GDM

Tę prawdę znali starożytni Słowianie, współcześni niestety zapomnieli, zaczadzeni pustynną zarazą. Nie czcimy łon kobiet, traktując je przedmiotowo, więc staliśmy się nieszczęśliwymi.

Temat łona kobiety, omawiany w rozmowie, łączy się z artykułem: https://zapomnianalechia.wordpress.com/2018/02/26/slowianska-wiedza-o-wlosach/

Owłosienie łona, zwłaszcza kobiet, jest bardzo ważną sprawą, związaną z energetyką ciała i pozyskiwania tej energii. Zwłaszcza, gdy przyszła moda na kompletne wygalanie łona, a tym samym uszkadzanie narządu pozyskiwania energii ziemi. Przejawem mody jest pośrednie pozbawianie społeczeństw energii życiowej. Czyż nie widać, że kobiety słabną energetycznie, a mężczyźni niewieścieją, nie otrzymując od kobiet energii życiowej?

„Nowokultura” i chora poprawność polityczna prowadzi do paranoi.

Agnimir